உழவர் பாதுகாப்பு திட்டம்மாண்புமிகு தமிழக முதல்வாரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டம் அவசாணை பலவகை எண் 265 வருவாய் (நிலசீர்த்திமற்றும்1(2) துறை நாள்10.9.2011ன் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இத்திட்டத்தின் மூலம் நிலமற்ற விவசாயகூலி வேலை செய்பவர்களுக்காகவும், குத்தகை முறையில் விவசாயம் செய்யும் விவசாயகளுக்காகவும் இப்பாதுகாப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. செப்டம்பர் 2011 10ம் நாள் முதல் இத்திட்டம் செயலுக்கு வருகிறது இத்திட்டத்தின் முலம் பலவகையான நலத்திட்ட நிதி உதவிகள் பதிவு பெற்ற உழவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.


உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தின்கீழ் பயன்பெற தகுதிகள்

 

சொந்த 18 மதல் 65 வயது வரையுள்ள 

 

பதிவுபெற்ற மற்றும் பதிவுபெறாத  உழவர்கள் நஞ்சை நிலமாக இருந்தால் 2.50 ஏக்கருக்கு மிகாமலும் புஞ்சை நிலமாக இருந்தால் 5 ஏக்கருக்கு மிகாலும் குத்தகை அடிப்படையில் சொந்த விவசாயம் செய்யும் விவசாயிகள் இத்திட்டம் மூலம் பயன்பெற தகுதியுடையவராகிறார்கள். எவ்வித வேறு வருமானமும் இல்லாத பதிவுப்பெற்ற விவசாயகளின் கீழ்க்கண்ட உறவினர்கள் இத்திட்டத்திற்காக உழவர்களை சார்ந்தவராக கருதப்படுவார்கள்
அ) மனைவி(அ) கணவன்
ஆ) குழுந்தைகள்
இ) குழந்தைகள் மற்றும் இறந்த விட்ட மகனின் மனைவி
ஈ) பெற்றோர்கள்


இத்திட்டத்தின் கீழ் பதிவு பெற கட்டணம் எதுவும் கிடையாது

 

கீழ்கண்ட வேலைகள் வேளாண்மை தொடர்புடைய பணிகளாக கருதி இத்திட்டத்தின் கீழ் உழவராக பதிவு பெற தகுதியாக எடுத்து கொள்ளலாம்.

 1. தோட்ட வேலைகள்
 2. பட்டுப்ப்பூச்சி வளர்த்தல்
 3. பயிர்கள் பயிரிடல்,புல் வளர்த்தல்
 4. நிலம் முழுவதையுமோ அல்லது பகுதி நிலத்தையோ மேய்ச்சல் புல்வெளியாக பயன்படுத்துதல்
 5. இயற்கை உரங்களை தரும் பயிர்களை பயிரிடல்
 6. பால்பண்னை நடத்துதல்
 7. கோழியினங்கள் வளர்த்தல்
 8. ஆடுமாடு வளர்த்தல்
 9. மரங்கள் வளர்த்தல்
 10. உள்நாட்டு மீன் வளர்த்தல்

 

எல்காட் நிறுவனத்திலிருந்து பெறப்பட்ட அடையாள அட்டைகள்

 

மாவட்டத்தின்பெயர்

கணக்கு எடுக்கப்பட்ட உழவர் அட்டைகளின் எண்ணிக்கை

அச்சி்டப்பட்ட
மற்றும் பெறப்பட்ட உழவர்
அட்டைகளின்
எண்ணிக்கை

 பதிவு பெற்ற மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை

தூத்துக்குடி

1,16,209

1,16,209

2,49,525

 

 

இத்திட்டத்தின் மூலம் அளிக்கப்படும் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள்

 1. உறுப்பினர்கள் திருமணம்
 2. உறுப்பினர்களின் குழந்தைகளின் திருமணம்
 3. வயது முதிர்ந்தோர் ஒய்வூதியம் திட்டம்
 4. இயற்கையாக மரணமடைந்தோருக்கு இறுதிச் சடங்கு செலவு தொகையுடன் நிதிஉதவிகள்.
 1. உறுப்பினர்கள் திருமணம்

      பதிவு பெற்ற ஆண் உழவருக்கு ரூ8000 -மும் பெண் உறுப்பினருக்கு ரூ10000-மும் திருமண நிதியாக வழங்கப்படுகிறது

 1. உறுப்பினர்கள் குழந்தைகள் திருமணம்

 பதிவுபெற்ற உறுப்பினா்களின் ஆண் குழுந்தைகளுக்கு ரூ8000 மும் பெண் குழுந்தைகளுக்கு ரூ10000 மும் திருமண நிதிஉதவியாக வழங்கப்படுகிறது

 1. வயது முதிர்ந்தோர் ஒய்வூதியம்

 பதிவு பெற்ற  உறுப்பினர்களுக்கு தங்களது 60 வயது முதல் இயற்கை எய்தும் வரை ரூ1000 மாதந்தோறும் வழங்கப்படுகிறது


இயற்கை மரண நிதியுதவி திட்டம்
 இயற்கை மரணமடையும் உறுப்பினர் களுக்கு ரூ12500 நிதியுதவி (நிதியுதவி ரூ10000-மும்+ரூ2500 இறுதி சடங்குசெலவு உட்பட ) வழங்கப்படுகிறது

விபத்தினால் மரணம்
 விபத்தினால் மரணமடையும் பதிவுப் பெற்ற உழவர் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு ரூ1,02,500 (நிதியுதவி ரூ100000 + இறுதிச் சடங்கு செலவு ரூ2500) வழங்கப்படுகிறது.
நிதி ஒதுக்கீடு
மேற்கண்டவாறு பல்வேறு நிதியுதவி திட்டங்களுக்கு சென்னை நிலச்சீர்த்திருத்த ஆணையர் மூலம் நிதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகின்றன.

 

 

கீழ்கண்டபடி நிலநீர்திருத்த துறை ஆணையரால் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

 


வரிசை எண்

  நிலச்சீர்திருத்த ஆணையர் செயல்முறை

  நிதி ஒதுக்கீடு

1.

30.7.2011

36,79,200

 

மாண்புமிகு தமிழக முதல்வரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டம்
வருடவாரி செலவு பட்டியல்     10.7.2011 முதல் 31.10.2011

 

வரிசை எண்

விவரங்கள்

பயன் பெறும் இனம்- வகுப்பு

பயனாளிகள்

விவர வழங்கப்பட்ட தொகை

1.

உறுப்பினர்கள் திருமணத்திற்கு

பொது பிரிவு,தா.ப,
வகுப்பு

0

0

2.

உறுப்பினர்கள் சார்திருப்போர் திருமணத்திற்கு

பொது பிரிவு- தா.ப,
வகுப்பு

0

0

3.

இயற்கை மரணம் இறுதி சடங்கு செலவுத்தொகையுடன்

பொது பிரிவு- தா.ப,
வகுப்பு

0

0

4.

விபத்தினால் இறப்பு மற்றும் அதற்கான இறுதிச்சடங்கு செலவு

பொது பிரிவு- தா.ப,
வகுப்பு

0

0

5.

வயது முதிர்ந்தோர் ஓய்வுதியம்

பொது பிரிவு- தா.ப,
வகுப்பு

810
275

8,50,00
2,88,750

 

 

மொத்தம்

1085

1139250

 

சுருக்கம்

 

வகுப்பு

பயனாளிகள்

செலவுத் தொகை

பொது பிரிவு-

810

8,50,00

தா.ப,வகுப்பு

275

2,88,750

 

எற்கனவே உள்ள வாங்கும் குழு அளிக்கும்.

 

வாங்கும் குழு உறுப்பினர்கள்


 வாங்கும் குழுவில் வாங்குபவரும் ஒரு உறுப்பினராவார்  உள்ளுரில் பணியாற்றும் கால்நடை உதவி மருத்துவர் மற்றும் கால்நடை உதவி இயக்குநர்களும் குழு உறுப்பினர்களாவார்கள். ஆடு மாடுகளை வாங்கி பயனாளிகள் குடியிருக்கும் கிராமத்திற்கு வாகனங்கள் மூலம் கொண்டு செல்ல ஆகும் வாகன கூலிகளுக்குரிய தொகைகளை கணக்கு வைக்கும் காசோலை மூலம் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும்
வாங்கப்படும் கால்நடைகளை கால்நடை உதவி மருத்துவர் வாரம் ஒரு முறை ஆய்வு செய்து கால்நடைகளின் தற்போதைய உடல்நிலை குறித்த அறிக்கைகைளை வாராந்திர அறிக்கைகளாக துறை வாயிலாக அரசுக்கு சமா்ப்பிப்பார்கள்.


அமைப்பு வெளியீடு - மாவட்ட ஆட்சியர் தூத்துக்குடி
ஆக்கம் தேசிய தகவலியல் மையம், தூத்துக்குடி