திருச்செந்தூர் சஷ்டி

 


Sashti

 

முருக கடவுளின் பிறப்பையும் அவர் அசுரர் தலைவர் சுரபத்மனை வெற்றி வாகை சுடியதையும் தெரிவிக்கும் இதிகாசகால கதையாகும். முருக கடவுளுக்கு சுப்பவிரமணியன், கார்த்திகேயன், சண்முகன் என்ற பெயர்களிலும் அழைக்கப்பட்டார் அசுரணான சுரபத்மனின் கொடுரம் தேவர்களால் சகித்து கொள்ள முடியாத நிலையில் அவர்கள் தேவலோக தலைவன் இந்திரனோடு சேர்ந்து பிரம்மாவிடம் வேண்டினர். பிரம்மா பலம் வாய்ந்த சுரபத்மனை அழக்கவேண்டுமானால் சிவனிலிருந்து கிளம்பும் ஒளி கற்றைகளால் மட்டுமே முடியும் என்பதால் தேவி பார்வதியையும், காம கடவுளையும் உதவிக்கு அழைத்தனர். தேவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்ட பார்வதி தேவி சிவனை நோக்கி கடும் தவம் மேற்கொண்டர்ர். அமைதியான சமாதி நிலையில் இருக்கும் கோரிக்கையோடு தவமிருந்தார், பார்வதியின் கடுந்தவமும் காமணின் தியாக எண்ணமும் சிவனை நோக்கி கடும் தவம் மேற்கொண்டார். அமைதியான சமாதி நிலையில் இருக்கும் சிவபெருமான எழுப்ப காமனும் சிவனை நோக்கி தன்னை அழித்து கொள்ளும் கோரிக்கையோடு தவமிருந்ததார். பார்வதியின் கடுந்தவமும் காமணின் தியாக எண்ணமும் சிவனை சமாதி நிலையிலிருந்து எழுப்பியது. சிவனின் நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து புறப்பட்ட தீப்பிழப்புகள் கங்கை ஒளிக்குள் விழுந்து 6 குழந்தைகளையும் பராமரித்து வளார்க்க ஆறு கார்த்திகை பெண்களை ஏற்படுத்தினர். ஆறு குழந்தைகளும் பருவ வயதை எய்தியதும், ஆறு குழந்தைகளையும் ஒரு குழந்தையாக சிவன் மாற்றினர். அவரே முருக கடவுள் சுரபத்மனை வெற்றிவாகைச் கூட வந்த வீராராவரர்.


கந்தஷஷ்டி திருவிழா 7 நாட்கள் (அக்டோபர் – நவம்பர்)


இத்திருவிழா தீபாவளிக்கு மறுநாள் வரக்கூடிய அமாவசையை தினத்திலிருந்து தொட்குகிறது 5 லட்சுத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் இவ்விழாவில் கலந்து கொள்கிறாா்கள் . சுரபத்மனை வெற்றிவாகை கூட முருக்கடவுள் ஆறுநாட்கள் விரதமிருந்ரது. வெற்றிக்கொண்டோ. எனவே ஆறு நாட்கள் பக்தர்கள் விரதமிருந்து ஆறாவது நாள் சுரபத்மன் முருக கடவுளால் போரில் வெற்றி வாகைசுடுகிறார் என்பரும் ஜதீகம் போரில் வென்ற முருகனுக்கு 7வது நாள் தெய்வானையுடன் திருக்கல்யாணம் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது ஆண்டுதோறும் நடைபெறும்.

அமைப்பு வெளியீடு - மாவட்ட ஆட்சியர் தூத்துக்குடி
ஆக்கம் தேசிய தகவலியல் மையம், தூத்துக்குடி