மூடு

அன்னை தெரசா கல்லூரியில் மக்காச்சோளத்தில் படைப்புழு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கத்தை(கிசான் மேளா) மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார்