மூடு

ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான வாக்காளர் பட்டியல் தயாரிக்கும் பணி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது