மூடு

ஊரடங்கு காலத்தில் கால்நடை வளர்ப்போரின் இல்லங்களுக்கு நேரடியாக சென்று கால்நடை மருத்துவ சேவை அளிக்கப்படுகிறது-மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல்