மூடு

ஏரல் வட்டம் இருவப்பபுரம் பகுதி 2 கிராமத்தில் நடைபெற்ற மனுநீதி நாள் முகாமில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்