மூடு

ஓட்டப்பிடாரம் வட்டம் எப்போதும் வென்றான் கிராமத்தில் நடைபெற்ற மனுநீதி நாள் நிகழ்ச்சியில் நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார்