மூடு

கடல் உயிரி இனங்களை கண்டறிதல் மற்றும் பாதுகாத்தல் குறித்து அரசுத் துறை அலுவலர்களுக்கான ஒருநாள் பயிற்சி முகாம் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்றது