மூடு

கருங்குளம் ஒன்றியம் வல்லநாட்டில் வீரன் வெள்ளையத்தேவன் அவரது சிலைக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்கள்