மூடு

காயல்பட்டினம் நகராட்சி பகுதியில் புயல் மற்றும் நகர்ப்புற வெள்ளம் குறித்த நிவாரண பயிற்சி ஒத்திகை நிகழ்ச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்றது