மூடு

கோவில்பட்டியில் நடைபெற்ற முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் 1043 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை மாண்புமிகு செய்தித்துறை அமைச்சர் வழங்கினார்கள்