மூடு

கோவில்பட்டியில் நடைபெற்ற விழாவில் சுகாதாரத்துறையின் மூலம் தாய் சேய் நல வாகனத்தினை மாண்புமிகு செய்தித்துறை அமைச்சர் துவக்கி வைத்தார்கள்