மூடு

கோவில்பட்டி அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் மகப்பேறு மற்றும் குழந்தைகள் நலப்பிரிவு கட்டட பணிகளுக்கு மாண்புமிகு செய்தித்துறை அமைச்சர் அடிக்கல் நாட்டினார்கள்