மூடு

கோவில்பட்டி பகுதியில் உள்ள சலவை தொழிலாளர்கள் மற்றும் லோடு ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு மாண்புமிகு செய்தித்துறை அமைச்சர் அரிசி மற்றும் மளிகை பொருட்களை வழங்கினார்கள்