மூடு

சுந்தரம் அருள்ராஜ் மருத்துவமனையில் கொரானோ காய்ச்சல் தடுப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்றது