மூடு

செ.வெ.எண்.574 திருச்செந்தூர் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் புதிதாக கட்டப்படவுள்ள கலையரங்க கட்டிடத்திற்கு மாண்புமிகு தூத்துக்குடி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டினர்