மூடு

செ.வெ.எண்.582 இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாமில் ரூ.2.60 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள 52 வீடுகளை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார்