மூடு

செ.வெ.எண்.606 வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்நோக்கி, டெங்கு பரவலை தடுக்கும் விதமாக அனைத்து துறை அலுவலர்களுடனான மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டம் நடைபெற்றது