மூடு

செ.வெ#02 தூத்துக்குடி மாவட்ட மின்னணு வாக்குபதிவு இயந்திர கிடங்கில் வாக்குபதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டு சீல் வைக்கப்படுவதை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார்கள்