மூடு

செ.வெ#02 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 1000 வாக்காளர்களுக்கு மேல் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளில் துணை வாக்குச்சாவடி அமைத்தல் தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது