மூடு

செ.வெ#03 தூத்துக்குடி மாவட்ட அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் நேரடி சேர்க்கைக்கு 18.11.2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது-தூத்துக்குடி அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலைய முதல்வர் தகவல்