மூடு

செ.வெ#07 காயல்பட்டிணம், நாகலாபுரம், ஒட்டநத்தம் பகுதி பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக 3 புதிய 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைத்தார்கள்