மூடு

செ.வெ#08 ஏரல் தாலுகா பகுதியில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை மாண்புமிகு மீனவர் நலத்துறை அமைச்சர் ஆய்வு செய்தார்கள்