மூடு

செ.வெ#08 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் எரிவாயு நுகர்வோர்கள் முகவர்களிடமிருந்து வாங்கும் வீட்டு உபயோக எரிவாயு உருளைக்கு குறிப்பிட்டுள்ள தொகைக்கு அதிகமாக பணம் செலுத்த தேவையில்லை-மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல்