மூடு

செ.வெ#10 அண்ணாநகர் பகுதியில் வீட்டின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்து மரணம் அடைந்தவர்களின் வீட்டிற்கு சென்று மாண்புமிகு சமூக நலத்துறை அமைச்சர் ஆறுதல் தெரிவித்தார்கள்