மூடு

செ.வெ#108 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர் நல வாரிய உறுப்பினர்கள் 3004 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை மாண்புமிகு சமூகநலத்துறை அமைச்சர் வழங்கினார்கள்