மூடு

செ.வெ#11 கூட்டாம்புளி தொழிற்குழுவிற்கு தையல் தொழில் மையத்தினை மாவட்ட ஆட்சியர் திறந்து வைத்தார்கள்