மூடு

செ.வெ#110 தூத்துக்குடி மாநகராட்சி தற்காலிக பேருந்து நிலையத்தில் புதிய சாதாரண கட்டண நகர வழித்தட பேருந்துகளை மாண்புமிகு தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துவக்கி வைத்தார்கள்