மூடு

செ.வெ#111 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தேசிய வேளாண் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் மீன்வளர்ப்பினை விரிவுபடுத்திட மானியம் வழங்கப்படவுள்ளது-மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல்