மூடு

செ.வெ#117 கயத்தாரிலுள்ள வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் மணிமண்டபம் சென்று அவரது சிலைக்கு மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் அவர்கள் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்கள்