மூடு

செ.வெ#16 தூத்துக்குடி மாவடத்தில் உள்ள அனைத்து தனியார் மற்றும் அரசு துறை நிறுவனங்கள் வாக்களிப்பதின் அவசியத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் விழிப்புணர்வு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்-மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல்