மூடு

செ.வெ#18 முன்னாள் படைவீரர்களின் சிறார்களுக்கு வழங்கப்படும் பிரதம மந்திரியின் கல்வி உதவித் திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க 31.01.2022 வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது-மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல்