மூடு

செ.வெ#23 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் 100 சதவீதம் வாக்களிப்போம் விழிப்புணர்வு வாகன பிரசாரத்தினை மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைத்தார்கள்