மூடு

செ.வெ#24 சாத்தான்குளம் நியாய விலைக்கடையில் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பினை மாண்புமிகு தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வழங்கினார்கள்