மூடு

செ.வெ#37 ஓட்டப்பிடாரம் ஊராட்சி ஒன்றிய பகுதியில் நடைபெற்று வரும் பல்வேறு திட்ட பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார்கள்