மூடு

செ.வெ#37 கருங்குளம் மற்றும் கயத்தாறு பகுதிகளில் கன மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களை மாவட்ட ஆட்சியர் கள ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள்