மூடு

செ.வெ#37 மதுரை-தூத்துக்குடி அகல இரயில்பாதை அமைக்கும் பணிக்கு நில எடுப்பு செய்வது தொடர்பாக பொது விசாரணை 29.01.2021 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிறது-மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/01/2021

செ.வெ#37 மதுரை-தூத்துக்குடி அகல இரயில்பாதை அமைக்கும் பணிக்கு நில எடுப்பு செய்வது தொடர்பாக பொது விசாரணை 29.01.2021 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிறது-மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல் (265kb)