மூடு

செ.வெ#38 தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற போலியோ தடுப்பு சொட்டு மருந்து முகாமினை மாண்புமிகு சமூகநலத்துறை அமைச்சர் ஆய்வு செய்தார்கள்