மூடு

செ.வெ#42 தூத்துக்குடி மாநகராட்சியில் சீர்மிகு நகர திட்டம் மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் நிறைவு செய்யப்பட்ட பணிகளை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் காணொலி வாயிலாக திறந்து வைத்தார்கள்