மூடு

செ.வெ#43 தூத்துக்குடி மாவட்ட பல்வேறு பகுதி மீனவர்களுக்கான நாட்டு படகுகளுக்கு வெளிப்பொருத்தும் இயந்திரங்களை மாண்புமிகு மீனவர் நலத்துறை அமைச்சர் வழங்கினார்கள்