மூடு

செ.வெ#43 தூய்மை பாரதம் குறித்து அனைத்து துறை அலுவலர்களுடனான கலந்தூய்வு கூட்டம் மாண்புமிகு சமூக நலத்துறை அமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்றது