மூடு

செ.வெ#43 வாகைக்குளத்தில் மாற்றுத்திறனாளி ஒருவருக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட ஆவின் பாலகத்தினை மாவட்ட ஆட்சியர் திறந்து வைத்தார்கள்