மூடு

செ.வெ#47 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் வருகையை முன்னிட்டு மாண்புமிகு செய்தித்துறை அமைச்சர் ஆய்வு செய்தார்கள்