மூடு

செ.வெ#49 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 13.07.2021 அன்று தடுப்பூசி முகாம்கள் மற்றும் காய்ச்சல் பரிசோதனை முகாம் நடைபெறும் இடங்கள்-மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு