மூடு

செ.வெ#54 தூத்துக்குடி மாநகராட்சியின் மூலம் பொதுமக்களின் இல்லம் தேடி காய்கறி விற்பனை செய்யும் பணிகளை மாண்புமிகு சமூக நலத்துறை அமைச்சர் துவக்கி வைத்தார்கள்