மூடு

செ.வெ#63 தூய்மையான தூத்துக்குடி திட்டத்தின் கீழ் தூர்வாறும் பணிகளை மாண்புமிகு தூத்துக்குடி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் மாண்புமிகு சமூகநலத்துறை அமைச்சர் ஆகியோர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்கள்