மூடு

செ.வெ#64 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தொழில்நெறி விழிப்புணர்வு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் கேடயம் மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கினார்கள்