மூடு

செ.வெ#66 அய்யனடைப்பு பகுதியில் தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியத்தின் மூலம் பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் 220 அகுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கான கட்டுமான பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார்கள்