மூடு

செ.வெ#72 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் முதலமைச்சரின் விரிவான காப்பீட்டு திட்டத்துடன் பிரதம மந்திரி மக்கள் ஆரோக்கிய திட்டம் விழிப்புணர்வு வார விழா மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்றது