மூடு

செ.வெ#854 மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் தலைமையில் மாவட்ட வளர்ச்சி திட்டப்பணிகள் மற்றும் கொரோனா நோய் தடுப்பு பணிகள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது